Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα windows:

Posted on 03. Feb, 2009 by in Tips & Tricks, Τεχνολογία

Γενικής Χρήσης:
• CTRL+C (Αντιγραφή)
• CTRL+X (Αποκοπή)
• CTRL+V (Επικόληση)
• CTRL+Z (Αναίρεση)
• DELETE (Διαγραφή)
• SHIFT+DELETE (Διαγραφή χωρίς να πάει το αντικείμενο στον κάδο ανακύκλωσης)
• CTRL σέρνοντας ένα αντικείμενο (Αντιγραφή αντικειμένου)
• CTRL+SHIFT σέρνοντας ένα αντικείμενο (Δημιουργία συντόμευσης)
• F2 (Μετονομασία)
• CTRL+RIGHT ARROW (Μεταφορά του κέρσορα στην αρχή της επόμενης λέξης)
• CTRL+LEFT ARROW (Μεταφορά του κέρσορα στην αρχή της προηγούμενης λέξης)
• CTRL+DOWN ARROW (Μεταφορά του κέρσορα στην αρχή της επόμενης παράγραφου)
• CTRL+UP ARROW (Μεταφορά του κέρσορα στην αρχή της προηγούμενης παράγραφου)
• CTRL+SHIFT και κάποιο από τα arrow keys (Μαρκάρισμα τμήματος κειμένου)
• SHIFT και κάποιο από τα arrow keys (Επιλογή παραπάνω από ενός αντικειμένου, μαρκάρισμα κειμένου)
• CTRL+A (Επιλογή όλων)
• F3 (Αναζήτηση)
• ALT+ENTER (Προβολή ιδιοτήτων)
• ALT+F4 (Κλείσιμο προγράμματος)
• ALT+SPACEBAR (Άνοιγμα μενού συντομεύσεων)
• CTRL+F4 (Κλείσιμο καρτέλας ή αρχείου)
• ALT+TAB (Εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων)
• ALT+ESC (Ότι και το παραπάνω, με σειρά που έχουν ανοίξει)
• F6 (Εναλαγή μεταξύ τμημάτων της οθόνης)
• F4 (Προβολή γραμμής διεύθυνσης)
• SHIFT+F10 (Προβολή μενού συντομεύσεων)
• CTRL+ESC (Εναρξη)
• F10 (Ενεργοποίηση menu bar)
• F5 (Refresh)
• BACKSPACE (Επιστροφή)
• ESC (Άκυρο)
• SHIFT κατά την εισαγωγή cd-dvd-flash drive (Δεν λειτουργεί το autostart)

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts
• Windows Logo (Έναρξη)
• Windows Logo+BREAK (Ιδιότητες συστήματος)
• Windows Logo+D (Προβολή Desktop)
• Windows Logo+M (ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων)
• Windows Logo+SHIFT+M (επαναφορά όλών των παραθύρων)
• Windows Logo+E (Ο υπολογιστής μου)
• Windows Logo+F (Αναζήτηση)
• CTRL+Windows Logo+F (Αναζήτηση υποπολογιστών)
• Windows Logo+F1 (Βοήθεια των windows)
• Windows Logo+ L (Κλείδωμα πληκτρολογίου)
• Windows Logo+R (Εκτέλεση προγράμματος ή εντολής)
• Windows Logo+U (Open Utility Manager)

Tags: