Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Οταν επισκέπτεστε τις σελίδες του xaixoui.com συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, μην εισέλθετε και μην εγγραφείτε στο xaixoui.com.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την online υπηρεσία xaixoui.com με τρόπο συνεπή με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται ακολούθως. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης και να συμφωνήσετε με αυτούς, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, συμφωνείτε να υπόκεισθε και να τηρείτε τους παρακάτω Όρους Χρήσης, ως αν είχατε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. Αν δεν τηρείτε τους Όρους Χρήσης, το xaixoui.com διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Γενικοί Όροι

Ως χρήστης των Υπηρεσιών του xaixoui.com δέχεστε ότι:

Δε θα εισάγετε στο xaixoui.com κανένα στοιχείο το οποίο θα αντίκειται στους ισχύοντες νόμους ή θα είναι προσβλητικό, παράνομο, πορνογραφικό, απειλητικό και γενικά ενοχλητικό προς το xaixoui.com ή τους χρήστες του.

Δεν υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο και τα στοιχεία που εισάγετε αφορούν μόνο εσάς.

Δεν χρησιμοποιείτε άσχημη γλώσσα, υβριστικούς χαρακτηρισμούς ή/και απαγορευμένα nickname. Το xaixoui.com διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αυτών.

Δεν χρησιμοποιείτε κεφαλαίους χαρακτήρες στα σχόλια. Το xaixoui.com διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αυτών.

Δεν επαναλαμβάνετε το ίδιο σχόλιο. Το xaixoui.com διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αυτών.

Δεν διαφημίζετε οτιδήποτε (web sites, προϊόντα κ.λπ.) με την αποστολή σχολίων. Το xaixoui.com διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αυτών.

Είστε ο μόνος υπεύθυνος-η για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών του xaixoui.com και το xaixoui.com δεν είναι υπεύθυνο για κανέναν λόγο έμμεσο ή άμεσο που να αφορά οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απέναντί σας. Παρόλα αυτά, το xaixoui.com θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δε θα δίνετε προσωπικά στοιχεία (π.χ. τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ.) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους ώστε να προσωποποιήσουν το προφίλ σας, παρά μόνο τα στοιχεία τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά σας στα πλαίσια χρήσης της παρούσας Υπηρεσίας.

Αποποίηση Ευθύνης

Το xaixoui.com δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του. Οι Υπηρεσίες του xaixoui.com παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας επαφίεται καθ’ ολοκλήρου σε δική σας ευθύνη. Ούτε το xaixoui.com, ούτε οι συνεργάτες του δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία ή συνεπαγόμενη ζημία ή ανακρίβεια που προέρχεται από τη χρήση της υπηρεσίας ή αδυναμία πρόσβασης και χρήσης.

Share